Kotitalousvähennys ja energia-avustukset

Kotitalousvähennys on yksityisille suunnattu tuki, joka myönnetään kotona tehtävään työhön. Kotitalousvähennyksiin oikeuttavat muun muassa LVI-työt. Pientalot voivat hakea myös energia-avustusta. Yritykset, kunnat ja yhteisöt voivat hakea energiatukea, joka kattaa ympäristöystävällisiin energiamuotoihin siirtymistä.

Kotitalousvähennystä voit hakea tekemästämme työstä

Kotona teetettäviin töihin kuuluvat tarjoamme LVI-asennukset, -korjaukset ja -huollot. Omavastuu työn teettäjällä on 100 euroa, mutta sen ylittäviin kuluihin, aina 2400 euroon asti, voit hakea kotitalousvähennystä. Puolisot voivat saada yhteensä 4800 euron vähennyksen.* Voit saada vähennystä myös vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä. Esimerkiksi mökille asennetut aurinkopaneelit oikeuttavat vähennykseen. Kotitalousvähennys kattaa vain työn osuuden, muuhun voit hakea energia-avustusta.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä: www.vero.fi/kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys ja energia-avustus pientaloille - LVI More Oy

Energia-avustus pientaloille

Pientalot voivat hakea energia-avustusta niihin laite- ja materiaali-investointeihin, jotka parantavat energiataloutta, vähentävät päästöjä ja lisäävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Esimerkiksi ympäristöystävällisten lämpöpumppujen, pellettitakan tai aurinkoenergiajärjestelmien asennukseen voit hakea avustusta. Avustus on harkinnanvarainen ja muun muassa ruokakuntasi tulorajat asettavat rajoituksia. Energia-avustus ei kata työkustannuksia, joihin voi hakea kotitalousvähennystä.

Lisätietoa pientalojen energia-avustuksesta: www.ara.fi/energia-avustus

Energiatuki yrityksille, kunnille ja yhteisöille

Joskus vanhojen järjestelmien päivittäminen ympäristöystävällisemmiksi osoittautuu kalliiksi prosessiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee yritysten, kuntien ja yhteisöjen ilmasto- ja ympäristömyönteisiä investointi- ja selvityshankkeita. Energiatukihakemukset toimitetaan ELY-keskukseen.

Etsi oma ELY-asiantuntijasi: www.ely-keskus.fi/energiatuki

Energiatuki kannustaa ympäristöystävällisyyteen

Energiatuella pyritään pienentämään yritysten, kuntien ja yhteisöjen taloudellista taakkaa siirryttäessä ympäristöystävällisimpiin menetelmiin. Tuettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi uusiutuvaan energiaan panostaminen, energiansäästön edistäminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen.

Lisätietoja energiatuesta ja sen hakemisesta löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: www.tem.fi/energiatuki

*Kotitalousvähennyksen summat ovat vuodelta 2015.

Suosittele meitä

Yhteystiedot

LVI More Oy
Haanentie 20
69950
Perho
044 258 3151
info@lvimore.fi
www.lvimore.fi
Haanentie 20, Perho

Pyydä tarjous!

Kerro viestissäsi mahdollisimman hyvin tulevasta työstä. Palaamme asiaan tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.


  • www.scanoffice.fi/
  • www.veda.fi/
  • Bosch lämpömestari