Kotitalousvähennys ja energia-avustukset

Ota yhteyttä!

Kotitalousvähennys on yksityisille suunnattu tuki, joka myönnetään kotona tehtävään työhön. Kotitalousvähennyksiin oikeuttavat muun muassa LVI-työt. Pientalot voivat hakea myös energia-avustusta. Yritykset, kunnat ja yhteisöt voivat hakea energiatukea, joka kattaa ympäristöystävällisiin energiamuotoihin siirtymistä.

Vähennystä tekemästämme työstä

Kotitalousvähennys tarkoittaa helpotusta veroihin. Kotitalousvähennystä saat, kun ostat kotiisi esimerkiksi LVI-asennuksia, -korjauksia ja -huoltoja.

 

Omavastuu työn teettäjällä on 100 euroa, mutta sen ylittäviin kuluihin voi saada kotitalousvähennystä. Vähennys on henkilökohtainen, mutta molemmat puolisot voivat hakea sitä.


Voit saada vähennystä myös vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä. Esimerkiksi mökille asennetut aurinkopaneelit oikeuttavat vähennykseen. Kotitalousvähennys kattaa vain työn osuuden, muuhun voit hakea energia-avustusta.

Lisätietoja kotitalousvähennyksestä

Energia-avustus pientaloille

Pientalot voivat hakea energia-avustusta niihin laite- ja materiaali-investointeihin, jotka parantavat energiataloutta, vähentävät päästöjä ja lisäävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Esimerkiksi ympäristöystävällisten lämpöpumppujen, pellettitakan tai aurinkoenergiajärjestelmien asennukseen voit hakea avustusta.

 

Avustus on harkinnanvarainen ja muun muassa ruokakuntasi tulorajat asettavat rajoituksia. Energia-avustus ei kata työkustannuksia, joihin voi hakea kotitalousvähennystä.

Lisätietoa pientalojen energia-avustuksesta

Energiatuki yrityksille, kunnille ja yhteisöille

Joskus vanhojen järjestelmien päivittäminen ympäristöystävällisemmiksi osoittautuu kalliiksi prosessiksi. Työ- ja elinkeinoministeriö tukee yritysten, kuntien ja yhteisöjen ilmasto- ja ympäristömyönteisiä investointi- ja selvityshankkeita. Energiatukihakemukset toimitetaan ELY-keskukseen.

 

Etsi oma ELY-asiantuntijasi ELY-keskuksen sivuilta.

Energiatuki kannustaa ympäristöystävällisyyteen

Energiatuella pyritään pienentämään yritysten, kuntien ja yhteisöjen taloudellista taakkaa siirryttäessä ympäristöystävällisimpiin menetelmiin. Tuettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi uusiutuvaan energiaan panostaminen, energiansäästön edistäminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen.

 

Lisätietoja energiatuesta ja sen hakemisesta löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Lue lisää

Maaseutuinvestoinnit

Rahoituksen avulla voit esimerkiksi vaihtaa maatilasi energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin, jotka näkyvät pienempinä sähkölaskuina tulevaisuudessa.

Lue lisää Maaseuturahaston elpymisvaroista.

Katso myös Ruokaviraston maatalouden investointituet.

  • Scanoffice-logo
  • Mitsubishi Electric -lämpöpumput
  • Scanoffice aurinkopartneri
  • Bosch sertifioitu lämpömestari
  • Bosch lämpöpumput
  • Heatco-logo