ASIAA ENERGIA-AVUSTUKSISTA 


TIETOA ENERGIA-AVUSTUKSISTA

Olemme yrittäneet kerätä tähän tietoa mahdollisista lähteistä joista on anottavissa energia-avustusta esimerkiksi aurinkopaneelien, maalämpö-, ilma-vesilämpöpumppujen ja mahdollisesti myös ilmalämpöpumppujen hankintaa varten. 

 

Ely-keskukset, Maaseuturahasto ja Business Finland hallinoivat erilaisia avustuksia ja tukia Suomessa. Ehtona on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja tuen osuus on tyypillisesti 20 - 50% rahoitustarpeesta.

 

Eu-tukea yrityksille, mukaan lukien myös mikro- ja pienet yritykset.

 • Suomeen tukea kahdesta eri rakennerahastosta.
 • Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.
 • Uusi ohjelmakausi vuosille 2021 - 2027
 • Noin 1,9 miljardia euroa
 • Tuen osuus kehittämishankkeessa tyypillisesti 50%
 • Tuen osuus investoinneissa noin 20 - 35%
 • Kaikenkokoisille yrityksille

 

Ehtona että yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tavoitteena on tuottaa uusia innovaatioita, tuotteita, palveluita ja työpaikkoja sekä kehittää ja laajentaa liiketoimintaa.

 

EU-tukirahoitusta hallinoi Suomessa pääasiassa kolme tahoa.

 • Ely-keskusten kontolla on investoinnit, tuotekehitys sekä osaamisen ja toiminnan kehittäminen.
 • Business Finland suuntautuu innovaatioihin ja kansainvälistymiseen liittyviin hankkeisiin.
 • Maaseuturahaston tukiin liittyy matkailuhankkeita, uuden tyyppisiä liikeideoita.

Kehittämishankkeet voivat kohdistua muun muassa tuotekehitykseen, digitalisaatioon, kiertotalouteen, kasvuun ja kilpailukykyyn, energiatehokkuuteen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja kansainvälistymiseen.


Usea rahoitustekijä liittyy suoraan tai välillisesti ympäristöön, kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen.

 

 

HAKUKÄYTÄNNÖT JA TYÖKALUT

 

Esimerkiksi yllämainittua yrityksille myönnettävää rahoitusta koskevan hankkeen saa aloittaa omalla vastuulla kun hakemus on jätetty hyväksytysti sisään. Liiketoimintasuunnitelma, rahoituslaskelmat ja resurssointi tulee miettiä valmiiksi. Apua löytyy tukea hallinoivien tahojen lisäksi myös kuntien elinkeinoyhtiöistä, uusyrityskeskuksista ja EU-hankkeisiin erikoistuneista toimijoilta. Hakukäytännöt kannattaa tarkastaa aina ennen aloittamista ao. viranomaisen sivuilta ja ohjeista. Hakukäytännöt saattavat vaihdella eri toimijoiden ja avustusten kesken.

   

_______________________________________________________________________

 

ELY-KESKUKSEN TUKIPAKETIT

 

Tukea maaseudun yritysten energia- ja resurssitehokkuuteen sekä omistajanvaihdoksiin haettavissa vuoden 2022 loppuun saakka.

Yritys voi saada tukea esimerkiksi uusiutuvan energian tai yrityksen tuotantoa tehostavan teknologian käyttöönottoon. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi aurinkopaneelien tai ilmalämpöpumppujen hankinnat tai uudet laitteet ja ohjelmistot, jotka parantavat energia- tai materiaalitehokkuutta.

Maataloustuotteita jalostavat yritykset voivat saada tukea 35 % investoinnin kustannuksista, muut maaseudun mikro- ja pienyritykset 30 %.

 

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi)

 

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuet/maaseudun-yritystuet/

 

 

______________________

 

 

Avustus pientalon kaasulämmityksestä luopumiseksi 

 

Valtio on myöntänyt tukea nyt myös kaasulämmityksestä luopujille. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta maakaasua käyttävän kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen. (Päivitetty 11.10.2022)

 

Lue lisää meidän ajankohtaista sivulta.

 

____________________

 

AVUSTUS PIENTALON ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ LUOPUMISEKSI

 

 • 2020 lisätalousarviossa myönnetty 28,50 milj eur on käytetty
 • 2021 talousarviossa myönnetty 9,4 milj eur on käytetty
 • 65 milj eur Eu:n elpymisvälineestä on ilmeisesti jaossa

 

Hakemustilanne 21.8.2023

 • Hakemuksia tullut 29 294 kpl
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 24 361 kpl
 • ​​​​​​Kielteisiä päätöksiä tehty 3 448 kpl
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on toukokuussa 2023 saapuneita hakemuksia.

 

Ajankohtainen tilanne löytyy tältä sivulta.

 

 

 

________________________

 

 

 

Hakemustilanne 14.4.2023 (+ 6 kk:tta edellisestä/+ n. vuoden takainen tilanne)

 • Hakemuksia tullut 27 637 (+2308/+7261)
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 23 265 (+7280/12236)
 • ​​​​​​Kielteisiä päätöksiä tehty 3 218 (+1421/+2137)
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on tammi-helmikuussa 2023 saapuneita hakemuksia.

 

 

Hakemustilanne 3.10.2022 (+2 kk:tta edellisestä)

 • Hakemuksia tullut 25 329 (+1256)
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 15 985 (+2285)
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 797 (+318)
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022 saapuneita hakemuksia.

 

_____________________

 

 

Hakemustilanne 1.8.2022

 • Hakemuksia tullut 24 073
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 13 700
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 479
 • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 54 miljoonaa euroa.
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on elokuussa 2021 saapuneita hakemuksia.

Ajankohtainen tilanne löytyy tältä sivulta.

 

______________________

 

Hakemustilanne 2.5.2022

 

 • Hakemuksia tullut 21 686
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 12 094
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 144
 • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 47,5 miljoonaa euroa.
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on touko-kesäkuussa 2021 saapuneita hakemuksia.


Määräraha riittänee ELY:n mukaan 26000 avustukseen eli reilu 4000 avustusta mahtuu vielä noihin lukuihin. Nyt ei kannata enää miettiä kauaa.

Hakemustilanne 28.3.2022

 • Hakemuksia tullut 20 376
 • Myönteisiä päätöksiä tehty 11 029
 • Kielteisiä päätöksiä tehty 1 081
 • Määrärahaa on sidottu tällä hetkellä n. 43,3 miljoonaa euroa.
 • Tällä hetkellä käsittelyssä on maalis-huhtikuussa 2021 saapuneita hakemuksia.

 

 

____________________

 

AVUSTUS MAAKAASUSTA LUOPUJILLE

 

ARA voi myöntää energia-avustusta korjaustoimenpiteisiin joiden ansiosta luovutaan lämmittämisestä fossiilisella polttoaineella. Fossiilisia polttoaineita ovat esimerkiksi maakaasu, kivihiili ja öljy.

 

Lisätietoa ja ajankohtainen tilanne: https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

 

____________________

 

ÖLJYSTÄ KAUKOLÄMPÖÖN

 

EU:n määrärahaa ei voida myöntää kaukolämpöön vaihtajille, eikä hakemuksia oteta enää vastaan. Kaukolämpö ei täytä elpymisvälineen tiukkoja ympäristövaatimuksia.

 

____________________

 

MAATALOUSINVESTOINTI


Maatalouden investointitukea voi saada rakennusten rakentamiseen tai laajentamiseen, rakennusten peruskorjaamiseen sekä koneiden tai laitteiden hankintaan.
Tukea voi saada myös maatilan energiatuotannossa tarvittaviin rakentamisinvestointeihin siltä osin kuin energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnassa.

 

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/11c78b01-87b4-4c45-9502-b79282d44f03/maatalousinvestointi?redirect=%2Frahoitukset-avustukset-ja-korvaukset

 

____________________

 

YRITYSTUKI MAASEUTUALUEELLE


Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea yritystukea toiminnan aloittamiseen, kehittämiseen ja investointeihin.

 

EU:n elpymisvaroilla tuettavat yritysinvestoinnit

 

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan, esimerkiksi:

 

 • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  - siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/ptv/-/fsc/view/service/ba55fb64-6591-421a-9885-b483a8446f01/yritystuki-maaseutualueelle?redirect=%2Frahoitukset-avustukset-ja-korvaukset

 

____________________


TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS


Julkisille ja yksityisille yhteisöille tai säätiöille.
Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/toimintaympariston-kehittamisavustus

 

Ajankohtaista 

Keräämme tälle sivulle ajankohtaisia artikkeleita koskien energia-avustuksia, aurinkopaneeleja, aurinkoenergiajärjestelmiä, ilma-vesilämpöpumppuja, ilmalämpö- ja maalämpöpumppuja.