Syvällä Suomen kallioperässä on aiemmin määrittämätön valtava puhtaan energian varasto

Lue lisää TÄÄLTÄ.

Säädä ilmalämpöpumppu näin helteellä – väärä säätö saa kodin tuntumaan jääkaapilta

Lue lisää täältä

Viime vuonna helteen vuoksi kuoli lähes 400 suomalaista. Monet talonyhtiöt kieltävät väärin perustein, perehtymättä jäähdytyslaitteiden asentamisen.

Lue lisää täältä.

Ilmalämpöpumpulla jäähdyttäminen käytännössä ilmaista.

Lue lisää täältä.

Aurinkopaneelien hinnat alas ja laatu ylös.

Lue lisää iltasanomista.

Lämpöpumppumyynti ponnahti 22 % - Investoinnit yli puoli miljardia

SULPU, lehdistötiedote 1/2019

Lämpöpumppujen myynti kasvoi 22% ja euromääräisesti vieläkin enemmän. 75.000 asennettuun lämpöpumppuun investoitiin yli puoli miljardia vuonna 2018. Suomeen on myyty jo 900.000 lämpöpumppua. Niiden kokonaistuotanto on 10 TWh/a, mikä vastaa jo 15 % koko Suomen asunto ja palvelurakennuskannan lämmityksestä. Uusiutuvaa energiaa ja hukkalämpöjä otetaan talteen lämpöpumpuille käyttöön 6-7 TWh/a. Huomion arvoista on, että tämän valtavan investoinnin ympäristöön ja ilmastomuutoksen torjumiseen ovat tehneet pääasiassa talojen omistajat omilla rahoillaan. Kuluttajien päätöksen tekoa on helpottanut lämpöpumppujen erinomainen kannattavuus. 
Myös lämpöpumppujen merkittävä rooli on lämmityksen dekarbonisoinnissa ja kysyntäjoustossa alettu ymmärtää. 

Kasvua kaikissa lämpöpumpputyypeissä 

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n tilastojen mukaan lämpöpumppuja myytiin vuonna 2018 76.000 kappaletta, mikä oli 21,7% enemmän kuin edellisenä vuonna. Ilmalämpöpumppujen myynti oli 60.000, maalämpöpumppujen 8.000, ilma-vesilämpöpumppujen 5.000 ja poistoilmalämpöpumppujen 3000 kappaletta. Kaikki lämpöpumpputyypit kasvussa - riemuitsee toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. 

Ilmalämpöpumppumyynnin kovaa kasvua ruokki hellekesä. Maalämpöpumppujen kappalemääräinen myyntikin kääntyi lopulta lievään nousuun. Merkittävää on invertterisäätöisten maalämpöpumppujen läpilyönti sekä isompien kohteiden voimakas lisääntymien. Yhä useampi kauppakeskus, palvelurakennus, teollisuusrakennus, kirkko saa lämpönsä ja jäähdytyksenä ympäristöystävällisesti maaperästä. Ilma-vesi lämpöpumppujen myynti kasvoi eniten 25%. Niiden suoritusarvot, luotettavuus ja soveltuvuus Suomen lämmitysjärjestelmiin ovat parantuneet nopeasti, mikä on mahdollistanut nopean kasvun. Pienet poistoilmalämpöpumput menevät lähinnä uusiin omakotitaloihin. 

Kerrostalojen poistoilmalämpöpumput yleistyivät vauhdilla. Jo useaan sataan kerrostaloon asennettiin poistoilman hukkalämpöä talteenottava lämpöpumppu, jolla pienennetään jopa 50 % taloyhtiön kaukolämmön tai muun energian kulutusta. Yhä useammat taloyhtiöt päättivät siirtyä kokonaan kaukolämmöstä lämpöpumppupohjaiseen ratkaisuun. 

Vuoden 2018 lämpöpumppuinvestoinnit yli puoli miljardia. Lämpöpumppuihin investoitu jo 4 miljardia 

76.000 lämpöpumppujärjestelmätoimituksen arvo on 450 miljoonaa. Kun siihen lisätään SULPUn tilastoista puuttuvat megawattiluokan lämpöpumppujärjestelmät kaukolämmön/-jäähdytyksen tuotantoon, teollisuuteen, kauppakeskuksiin ja muihin palvelurakennuksiin sekä lämpöpumppuliiketoiminnan oheistoiminnot kuten suunnittelu, toimitusvalvonnat, huollot ja muut palvelut, niin päädyttiin lämpöpumppualalla vuonna 2018 jo yli puolen miljardin vuosi-investointitahtiin. Tämä merkitsi noin 1 TWh/a lisäystä CO2-vapaaseen lämmöntuotantoon. Huomattavaa on, että valtaosan tuosta investoinnista teki yksittäinen kuluttaja omilla rahoillaan, koska se hänelle hyvä sijoitus. 

Asunto- ja palvelurakennusten lämmitysbusines on 70-80 TWh/a. Tästä jo 15%, n. 10 TWh/a, on siirtynyt lämpöpumpuilla tuotetuksi puhtaaksi erillislämmitykseksi. Tämä on saatu aikaiseksi Suomen lähes miljoonalla lämpöpumpulla, joihin kuluttajat ovat investoineet jo 4 miljardia. Myös kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotantopään sekä teollisuuden hukkalämpöjen talteenoton lämpöpumppuinvestoinnit ovat kasvussa. 

Uudet liiketoimintamallit ovat jalkautuneet alalle. Lämpöpumppulämmönmyynti tai ns. palvelumalli tarkoittaa sitä, että lämpöpumppuinvestoinnin tekeekin myyjäyritys, joka toimittaa lämpöenergian ja halutessa myös jäähdytyksen asiakkaalle. Asiakasta laskutetaan energiasta kuten sähkö- tai kaukolämpökaupassa. Palvelumalli alkoi yleistyä paitsi palvelurakennus- ja teollisuuskohteissa niin myös kerrostalojen poisto- ja maalämpökohteissa. Taloyhtiöiden päätöksenteon kannalta tämä malli on helppo ja houkutteleva. Ei tarvitse investoida, ainoastaan nauttia alentuneesta energialaskusta. 

Lämmityksen on dekarbonisoinnissa lämpöpumpuilla olennainen rooli 

Lämmitysmarkkina on iso, sen CO2-päästöt ovat todella isoja ja ne tulevat öljylämmityksestä ja hiilellä, turpeella ja öljyllä tuotetusta kaukolämmöstä. Kun puhutaan ilmastomuutoksen torjumisesta, sen pitää merkitä mahdollisimman nopeaa lämmityksen dekarbonisoimista, luopumista fossiilisesta polttoaineesta ja pitkällä tähtäimellä luopumista polttamisesta. Tämä merkitsee sitä. että lämmitys muuttuu energiatehokkaammaksi, pois fossiilisesta hiili-, turve-, öljy- ja kaasu, sähköistyy, huomioi lisääntyvät jäähdytystarpeet, käyttää hukkalämmöt, keskitetystä tuotantokeskeskeisestä lähenergiapainotteiseksi ja CO2-päästöttömämmäksi. Lämpöpumput ovat hiipineet tähän trendiin, vähän salaa, ilman poliittista tai taloudellista tukea ja ohjausta, markkinaehtoisesti. Ilmastomuutoksen ehkäisypaineen aiheuttama fossiilisten polttoaineiden vero-ohjaus tulee satamaan lämpöpumppujen laariin. 
Lämpöpumput mahdollistavat sähköjärjestelmän kysyntäjouston, tehokkaan energian varastoinnin ja jäähdytyksen ja muiden hukkalämpöjen käytön 

Kysyntäjoustoon, sähkönverkon tehontarpeen hallintaan, lämpöpumput ovat mitä mainioin väline. Lämpöpumppu on ainutlatuinen siltateknologia lämmön ja sähkön välillä, joka pystyy hyödyntämään varastoina järjestelmien vesitilavuuksia, rakennuksia, energiakaivoja sekä kaksisuuntaista jäähdytys-/lämmityskäyttöominaisuutta. Jo nyt kysyntäjouston orjaksi kytkettävää lämpöpumppujen lämpötehoa löytyisi noin 4000 MW ja sitä tuli viime vuonnakin 500 MW lisää. Ohjattavat sähkötehot ovat lämpöpumpun toimintaperiaatteen mukaisesti noin kolmannes lämpötehosta. Kaksi kolmasosaahan oli sitä talon ympärillä olevaa, tuolla mainiolla laitteella kerättävää ilmaisenergiaa. 

Kannattavaa, työllistävää, kotimaista, ilmastomuutosta torjuvaa 

Lämpöpumppuinvestointien kannattavuus asiakkaalle on erinomainen. Helppokäyttöisyys, huolettomuus, pieni tilantarve ja jäähdytysmahdollisuus ovat myös lämpöpumpun vahvoja argumentteja. Lämpöpumpuilla säästetyn polttoaineen ja sähkön vaikutus Suomen kauppataseeseen on jo satamiljoonaluokkaa. Lämpöpumppuala on hyvin kotimainen ja työllistää jo 3000-5000 henkilöä. Ilmastonmuutoksen torjujana lämpöpumppuala on merkittävä. Suomen hiilidioksidipäästöjen väheneminen on jo megatonniluokkaa. 

Lisätietoja: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi , Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, puh +358 50 500 2751, jussi.hirvonen@sulpu.fi.


Suomessa kehitetyt pikimustat aurinkopaneelit nappaavat talvivalonkin

Lue lisää:
 

Ilma-vesilämpöpumppujen ja poistoilmalämpöpumppujen myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 50 %. Maalämpöpumppujen myynti kasvoi myös reilut 5 %. Kun maalämmön kappalemäärinen kasvu painottuu isompiin pumppuihin, merkitsee se suhteessa entistä isompia uusiutuvan energian tuotantolukuja. Lämpöpumppualan hyviä uutisia täydensi hiljakkoin valmistunut tutkimus, jonka mukaan, päinvastoin kuin usein väitetään, lisääntyvä lämpöpumppujen käyttö ei kasvatakaan Suomen sähköjärjestelmän tehokuormitusta.

Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suosituksen mukaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet, joiden kylmäpiiri edellyttää kokoamista asennuspaikalla, tulisi myydä kuluttajille yhdessä pätevän asennuksen kanssa. Tyypillisiä fluoratuilla kasvihuonekaasuilla esitäytettyjä laitteita ovat ilmalämpöpumput ja split-tyyppiset ilma-vesilämpöpumput.

Jos laite myydään ilman asennusta, myyjän on ennen laitteen myymistä varmistuttava siitä, että laitteen asentaa pätevöitynyt asennusliike tai henkilö. Tarvittavat tiedot voidaan pyytää asiakkaalta esimerkiksi erillisellä lomakkeella.

Asiantunteva asennus on myös kuluttajan etu, sillä se takaa, että laite toimii tehokkaasti. Huolimattoman asennuksen myötä fluorattuja kaasuja voi karata ympäristöön ja laitteen toiminta voi vaarantua. Asennus voi vaikuttaa myös laitteen takuun voimassaoloon. Lue lisää Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tiedotteesta »​


ON OLEMASSA VAIN YKSI MITSUBISHI ELECTRIC

Arvoisa ilma-vesilämpöpumppu asiakkaamme,

Markkinoilla aiheutuu sekaannusta, kun Mitsubishi alkuisia lämpöpumppuvalmistajia on Suomen markkinoilla kaksi. Lue lisää tästä dokumentista.

VTT:n laskelmien mukaan ilmalämpöpumpulla voidaan niin vanhoissa kuin uusissakin rakennuksissa säästää 35–40 % lämmöntarpeesta. (www.iltasanomat.fi)

Ilma-ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutukset pientaloissa, Ari Laitinen. Katso pdf »


Suosittele meitä

Yhteystiedot

LVI More Oy
Haanentie 20
69950
Perho
044 258 3151
info@lvimore.fi
www.lvimore.fi
Haanentie 20, Perho

Pyydä tarjous!

Kerro viestissäsi mahdollisimman hyvin tulevasta työstä. Palaamme asiaan tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.


  • www.scanoffice.fi/
  • www.veda.fi/
  • Bosch lämpömestari