Suomessa kehitetyt pikimustat aurinkopaneelit nappaavat talvivalonkin

Lue lisää:

Lämpöpumppujen myynti kiihtyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2017
 

Ilma-vesilämpöpumppujen ja poistoilmalämpöpumppujen myynti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yli 50 %. Maalämpöpumppujen myynti kasvoi myös reilut 5 %. Kun maalämmön kappalemäärinen kasvu painottuu isompiin pumppuihin, merkitsee se suhteessa entistä isompia uusiutuvan energian tuotantolukuja. Lämpöpumppualan hyviä uutisia täydensi hiljakkoin valmistunut tutkimus, jonka mukaan, päinvastoin kuin usein väitetään, lisääntyvä lämpöpumppujen käyttö ei kasvatakaan Suomen sähköjärjestelmän tehokuormitusta.

Lämpöpumppuja myytiin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 9000 kappaletta. Niistä maalämpöpumppuja oli 1500 kpl (kasvua 6 %), ilma-vesilämpöpumppuja 800 kpl (kasvua 61 %) ja poistoilmalämpöpumppuja 700 kpl (kasvua 52%). Ilmalämpöpumppujen myynti oli 6000 kpl (laskua 4%). Näin kertovat Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen tilastot.

Suositus: Ilmalämpöpumpun myyntiin yhdistettävä pätevä asennus

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen suosituksen mukaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävät laitteet, joiden kylmäpiiri edellyttää kokoamista asennuspaikalla, tulisi myydä kuluttajille yhdessä pätevän asennuksen kanssa. Tyypillisiä fluoratuilla kasvihuonekaasuilla esitäytettyjä laitteita ovat ilmalämpöpumput ja split-tyyppiset ilma-vesilämpöpumput.

Jos laite myydään ilman asennusta, myyjän on ennen laitteen myymistä varmistuttava siitä, että laitteen asentaa pätevöitynyt asennusliike tai henkilö. Tarvittavat tiedot voidaan pyytää asiakkaalta esimerkiksi erillisellä lomakkeella.

Asiantunteva asennus on myös kuluttajan etu, sillä se takaa, että laite toimii tehokkaasti. Huolimattoman asennuksen myötä fluorattuja kaasuja voi karata ympäristöön ja laitteen toiminta voi vaarantua. Asennus voi vaikuttaa myös laitteen takuun voimassaoloon. Lue lisää Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tiedotteesta »​


ON OLEMASSA VAIN YKSI MITSUBISHI ELECTRIC

Arvoisa ilma-vesilämpöpumppu asiakkaamme,

Markkinoilla aiheutuu sekaannusta, kun Mitsubishi alkuisia lämpöpumppuvalmistajia on Suomen markkinoilla kaksi. Lue lisää tästä dokumentista.

VTT:n laskelmien mukaan ilmalämpöpumpulla voidaan niin vanhoissa kuin uusissakin rakennuksissa säästää 35–40 % lämmöntarpeesta. (www.iltasanomat.fi)

Ilma-ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutukset pientaloissa, Ari Laitinen. Katso pdf »


Suosittele meitä

Yhteystiedot

LVI More Oy
Haanentie 20
69950
Perho
info@lvimore.fi
www.lvimore.fi
Haanentie 20, Perho

Pyydä tarjous!

Kerro viestissäsi mahdollisimman hyvin tulevasta työstä. Palaamme asiaan tarjouksen kanssa mahdollisimman pian.


  • www.scanoffice.fi/
  • www.veda.fi/
  • Bosch lämpömestari