Maatalouden investointituesta apua energiainvestointeihin

Maatalouden investointituki on rahoitusmuoto, joka on suunnattu maatalouden investointeihin. Investointitukea voidaan myöntää myös maatilan energiainvestointeihin, kuten aurinkopaneelien tai led-valaistuksen hankkimiseen.

 

Maatalouden investointituki - mitä se on ja kenelle sitä voi myöntää?

 

Investointitukea energiainvestointeihin voivat hakea 18 vuotta täyttäneet viljelijät, jotka elinkeinonaan harjoittavat tai ryhtyvät harjoittamaan maataloutta. Tuen hakeminen on mahdollista myös yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai maatalousyrittäjien yhteenliittymälle. Energiantuotantoinvestointeihin voi saada myös valtiontakausta.

 

Oleelliset muutokset uudella tukikaudella

 

Oleelliset muutokset edelliseen tukikauteen verrattuna on tukiprosentin nousu 40% -> 50% ja aurinkosähköhankkeissa  maksimi tuki on 1115€/kWp. Tukea myönnetään vain maatilan sähkönkäyttöön, ei asuintiloihin. Sähköntuotannon omakäyttöosuutta ei tarvitse enää laskea tuntitasolla, vaan sitä voidaan tarkastella vuositasolla.
Eli jos sähköä kuluu tilalla esim. 100 000 kWh vuodessa niin tilalle hankittavan laitteiston koko voi olla sellainen joka tuottaa 100 000 kWh sähköä vuodessa.

Kaiken kaikkiaan maatalouden investointituki tarjoaa monipuolisen ja hyödyllisen rahoitusmuodon maatalouden investointeihin. Investointitukea voi hakea laajasti eri investointikohteisiin ja sen määrä voi olla merkittävä. Kannattaa tutustua tarkemmin maatalouden investointituen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 

Hakemukset ratkaistaan tukijaksottain

 

Hae investointitukea Hyrrä-asiointipalvelussa sieltä löydät myös lisätietoa tukiasioista. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

  • 3.4.–10.5.2023
  • 11.5.–15.8.2023
  • 16.8.–15.10.2023
  • 16.10.2023–15.1.2024.

[Tukeen liittyvät asetukset löytyvät Finlex 265/2023 ja 266/2023]

Älä kuitenkaan aloita ennen hakemuksen vireilletuloa! Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa.

 

LVI More Oy on asentanut aurinkosähköjärjestelmiä useille eri maatiloille ja tunnemme maatilojen tarpeet ja toivomukset niin aurinkosähkön kuin lämmitysjärjestelmienkin osalta. Pyydä tarjous aurinkosähköjärjestelmistä tai vaikka ilma-vesilämpöpumpuista öljylämmityksen korvaajana.

0
Feed