Kannattaako aurinkosähköjärjestelmään investoida?

Viime vuoden alussa Suomessa oli yhteensä yli 40000 aurinkosähköjärjestelmää. Ukrainan sota ja odotukset sähkön hinnan kallistumisesta kiihdyttivät entisestään aurinkosähköjärjestelmien asennusbuumia.

 

Aurinkosähkön tuotanto kotitalouksissa kasvoi voimakkaasti viime vuoden aikana ja jatkaa edelleen kasvua. Aurinkosähköjärjestelmien hankinnan taloudellinen kannattavuus on ollut yksi asia mikä on mietityttänyt valtaosaa hankintaa harkitsevista. LUT-yliopiston heinäkuussa 2022 tekemä tutkimus keskittyi kolmeen aurinkosähkö myyttiin. Aurinkopaneelien suuntaukseen, mitoitukseen ja ylijäämäsähkön myyntiin.

 

Aurinkopaneelien suuntaaminen

LUT-yliopiston Altti Meriläisen mukaan kulutusprofiilista riippumatta aurinkopaneelien suuntaaminen etelään on taloudellisesti järkevintä. Aurinkosähköjärjestelmän suuntaaminen kannattaa valita sen mukaan, halutaanko sähköntuotannossa maksimoida omavaraisuus vai järjestelmän rahallinen tuotto.

Jos ylijäämäsähköä halutaan myydä spot-hinnan [Nord Pool sähköpörssin tunneittain vaihtuva pörssihinta] mukaan sähköyhtiölle niin silloin aurinkopaneelit kannattaa suunnata etelään. Jos vastaavasti halutaan maksimoida omavaraisuus silloin paneelit kannattaa asentaa kahteen eri ilmansuuntaan kuten kaakkoon ja lounaaseen.

Itä-länsi suunnattujen aurinkopaneelien omistajat voivat menettää jopa 15% taloudellista hyötyä verrattuna etelään suunnattuihin paneeleihin.

Tutkimusaineistona käytettiin Energiaviraston suomalaisten sähköyhtiöiden mittausdatasta koottuja tyyppikuormitusprofiileja. Lisäksi hyödynnettiin Etelä-Suomen simuloitua aurinkosähkötuotantoa sekä Nord Poolin aluehintojen tuntikeskiarvoja.

 

Aurinkosähköjärjestelmien mitoittaminen

LUT on selvittänyt myös aurinkosähkön taloudellisen mitoittamisen ja sähkön varastoinnin kannattavuutta.

Antti Kosonen, LUT-yliopiston tutkijaopettajan mukaan taloudellisesti kannattavin mitoitus omakotitalokohteissa on ylimitoitus. Suuremmissa kohteissa kannattavinta on, että kaikki sähkö menee omaan käyttöön. Toisaalta ylimitoitus ei romahduta kannattavuutta.

Tutkimusten mukaan aurinkosähkö on ollut kiinteistön omassa käytössä kannattavaa jo vuoden 2016 jälkeisillä sähkönhinnoilla. Nykyisillä sähkönhinnoilla myös sen myynnistä on tullut kannattavaa.

- Aurinkosähkön tuotanto maksaa noin 0,05 - 0,08 €/kWh. Nykyisillä sähkönhinnoilla järjestelmä maksaa itsensä takaisin nopeasti.

 

Aurinkosähkön varastoiminen akkuihin

Aurinkopaneelien tuottaman sähkön varastoiminen omaan akkujärjestelmään ei ole LUT-yliopiston tutkimusten mukaan järkevää, koska ylijäämäsähkön verkkovarastointi on kannattavampaa. Akkujärjestelmän hinta kohoaa helposti kalliiksi ja sen sijoittelussakin on omat vaikeutensa. Verkkovarastoinnilla tarkoitetaan sähköverkon käyttöä varastona eli ylijäämäsähkön myyntiä verkkoon ja sen takaisin ostamista tarvittaessa.

 

Aurinkosähköjärjestelmien vaikutus tulevaisuuden arkkitehtuuriin

EU:n komissio on ehdottanut aurinkosähköjärjestelmiä pakolliseksi julkisiin, kaupallisiin ja yksityisiin rakennuksiin tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Jatkossa tämä kannattaa huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa aina alkaen rakennusten sijoittelusta tontille. Suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioida että rakennus sijoitetaan tontille siten, että etelän suuntaan saadaan riittävästi kattopinta-alaa. Rakennuksessa valmistellaan kaapelointien viennit, katon lappeen suunnat ja katolle asennettavat savupiiput ja muut vastaavat elementit.

Aurinkosähköjärjestelmien asennus tulee jatkossa lisääntymään jo rakennusvaiheessa. Uusien talojen lisäksi myös vanhempaan rakennuskantaan kannattaa asentaa aurinkosähköjärjestelmät. Sen vaikutus rakennuksen jälleenmyyntiarvoon on positiivinen ja saattaa olla, että joissakin tapauksissa vaikuttaa myyntivaiheessa myös ostopäätökseen.

 

Aurinkosähköjärjestelmät on LVI Moren erikoisosaamista

LVI More on asentanut aurinkosähköjärjestelmiä jo vuosien ajan. Toimitukset ovat olleet kokonaisvaltaisia aina suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon. Yksi suurimmista yrityksille toimitetuista järjestelmistä [240 paneelia - 70 kWh] toimitettiin 2020 Hietalahti & Pojat Oy:lle Halsualle. Sen lisäksi olemme toimittaneet lukuisia pienempiä järjestelmiä yrityksille, maatalousyrityksille ja kotitalouksille ympäri Pohjanmaata.
Katso meidän valmiiksi lasketut aurinkopaneelipaketit www-sivultamme ja tilaa valmis paketti tai mikäli olet epävarma, millainen järjestelmä olisi sopiva niin täytä lomake, lähetä sähköpostia tai soita. Suunnitellaan yhdessä juuri oikea järjestelmä käyttöösi.

0
Feed